Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z třídvorské gruntovní knihy

9. 10. 2006

Protocoll

kterýž u kolínského magistrátu města Nového Kolína dne 8. sept. 1821 u přítomnosti níže psaných předevzatý byl.

Zástoj

Když až do dnešního dne žádný jistební instrument na takzvaný letnik neb lacticie pro zdejšího kolínského pana děkana od třechdvorských obyvatelův každoročnému vybejvání se nevynachází, tehdy byli mocí vysoce slavného gubernátního nařízení od 1ho máje 1821 No 21720 třídvorský sedláci a chalupníci k jejich předevzání tejkaje se odvádění letniku každoročně panu děkanovi na dnešní den k jejich vyjádření a závazku předvoláni.

Po přednešení zástoje se takto zde shromáždění třídvorský sedláci a chalupníci takto se vyjádřili:

Ačkoliv oni každoročně kolínskému panu děkanovi ten od starodávna jemu patřící letnik aneb lacticie odvádějí, tak jen předce dnešního dne se mocí tohoto protokolu vyjadřujou a právně zavazujou nadřečenému kolínskému panu děkanovi ten samý letnik aneb lacticie k svatému Bartoloměji a sice jeden každý sedlák jednu libru másla dolnorakouské váhy a osum kusů vajec a jeden každý chalupník půl libry másla a čtyři kusy vajec na věčný časy neodkladně odváděti a platiti. Aby však tato jejich povinnost letniku zjištěna byla, takovou na jejich veškeré grunty, jmenovitě oné jejich sedlské a chalupnické živnosti ve vsi Třech Dvořích statku k. města Kolína, sub speciální hypothekou pojišťujou a spokojený jsou, by tento protokoll s povolením slav. ma[gistr]atu do kněh gruntovních statku Třech Dvor vtělen a patřičně vyznamenán byl.

Po přečtení byl tento protokol podepsán a vyznamenán.

       Fr. Rauprik                                      + + + to jest Jan Novák

            Rath                                       k podpisu dožádán J. Stöckl

 

       Jos. Kaiser                                     + + + to jest Matěj Novák

          Aktuar                                           toho svědek J. Patek

 

    Václav Novotný                                            Jan Frančík

 

      Johan Novak                                              Frant. Cukr

 

+ + + to jest Václ. Prchal                       + + + to jest Josef Novák

toho svědek J. Stöckl                          k podpisu dožádaný J. Stöckl

 

+ + + to jest Václav Novák                               Václ. Vacek

toho svědek J. Patek

                                                                       Jan Malej

        Jan Lulek

                                                                     Jan Novotný

+ + + to jest Jan Vařečka

toho svědek J. Stöckl                                        Josef Civín

 

      Josef Černík                                             Václ. Suchý

       Jan Svatoš                                              Jan Nedobitý

 

+ + + to jest Josef Šafařík                    + + + to jest Jan Procházka

toho svědek Jan Stöckl                              toho svědek J. Patek

 

+ + + to jest Josef Novotný                                Jan Novák

toho svědek J. Patek

                                                             + + + to jest Josef Civín

+ + + to jest Josef Civín                           toho svědek Jan Richter

toho svědek Joh. Patek