Jdi na obsah Jdi na menu
 


Při mém pátrání v matrikách se pochopitelně snažím postupovat systematicky, od přítomnosti do minulosti, generaci po generaci. Čím hlouběji se dostávám do historie, tím více se přesvědčuji, že matriky je nutné procházet opravdu důkladně a údaje z nich získané pokud možno porovnávat ještě s dalšími prameny. V případě Třech Dvorů, hlavního objektu mého zájmu, jsem se v mém pátrání momentálně takto propracoval přibližně do 20. let 18. století. Leč člověk je tvor zvědavý a tak mi to občas nedá, a já zabrouzdám i hlouběji do minulosti. Zatím posledním impulsem k výpravě do pro mě neprobádaných dálav historie bylo zjištění, že mezi mými třídvorskými předky se objevují i příslušníci selského rodu Novotných. Ze soupisu poddaných podle víry z roku 1651 jsem věděl, že v tomto roce byla ve Třech Dvorech usazena selka Kateřina Novotná, narozená (vycházím-li z údajů soupisu) r. 1586, spolu se svým synem Janem, narozeným r. 1632. V berní rule z roku 1654 se pak ve Třech Dvorech vyskytuje sedlák Jan Novotný, s největší pravděpodobností totožný s předchozím Janem. Mé zvědavosti nedávala spát otázka, zda jsem či nejsem Janovým potomkem a zda tedy mohu prohlásit, že jsem vystopoval své předky až do 16. století (vezmu-li v potaz rok narození Janovy matky Kateřiny). Vzhledem k tomu, že ve Státním oblastním archívu v Praze existují indexy k matrikám kolínské farnosti (do které v té době patřily i Tři Dvory), dovolil jsem si s jejich pomocí podniknout „výpad“ do minulosti a ověřit si, jak to bylo s Novotnými v druhé polovině 17. století. Dopátral jsem se toho, že s největší pravděpodobností skutečně jsem přímým potomkem Jana Novotného a navíc že Janovými praprapra…vnučkami jsou i Kristina, má spolupracovnice na těchto stránkách, a Blanka Větrovcová, tvůrkyně chvalně známých J stránek (zde). S oběmi jsem tedy trojitý prabratranec, dá-li se to tak definovat – s Kristinou prostřednictvím třídvorských Novákových, Civínových a Novotných, s Blankou prostřednictvím třídvorských Vařečkových a Novotných a třídvorsko-veltrubských Frančíkových. Znovu ale zdůrazňuji, že matriky druhé poloviny 17. století zatím nemám důkladně prostudované a proto prosím, aby nástin rozrodu třídvorských Novotných (zde) byl brán zatím spíše jen jako pracovní teorie než jako ověřená pravda. Další bádání možná ještě přinese nečekaná překvapení…

Malá poznámka ke grafické úpravě rozrodu – některé osoby se v něm vyskytují dvakrát, jednou jako přímí potomci Jana Novotného, podruhé jako partneři osoby z jiné rodové větve. Takovéto jedince jsem pro přehlednost označil barevně a jejich potomky jsem uvedl vždy jen v jedné z větví rozrodu.

                                                                                                           Martin

                                                                                                           ZPĚT