Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rod Frančíků ve Třech Dvorech

Frančíkovi jsou rod pocházející z Veltrub, vesnice ležící nedaleko Kolína a tedy i nedaleko Třech Dvorů. Nejstarším mně známým příslušníkem tohoto rodu je Adam Frančík, uvedený již v soupisu poddaných podle víry z roku 1651 jako usedlý ve Veltrubech. Nemám doposud zmapovanou nejstarší historii rodu natolik, abych si to troufl tvrdit s jistotou, nicméně se s velkou dávkou pravděpodobnosti domnívám, že všichni třídvorští i veltrubští Frančíkové jsou potomky právě tohoto Adama Frančíka. Ve Třech Dvorech již rod Frančíků vymřel, ve Veltrubech však příslušníci tohoto rodu dosud žijí a mj. stále drží rodinný statek čp. 2. Třídvorskou větev rodu Frančíků založil Jan Frančík, narozený 20.3.1765, syn sedláka Jana Frančíka z Veltrub čp. 2 a Anny roz. Novákové. Jan Frančík se přiženil na statek čp. 1 ve Třech Dvorech. Dne 29.1.1792 si vzal Marii Civínovou, nar. 12.12.1776, dceru sedláka Jana Civína ze Třech Dvor čp. 1 a Alžběty roz. Polesné. Vzhledem k tomu, že Jan Civín neměl žádné mužské potomky, kteří by se dožili dospělosti, předal při svatbě statek čp. 1 svému zeti a jeho manželce. Jan a Marie Frančíkovi spolu měli celkem jedenáct dětí, všechny narozené v čp. 1. Byli to Václav (nar. 15.10.1795, zemřelý zřejmě ještě jako dítě), Jan (nar. 13.3.1798, zemřelý zřejmě ještě jako dítě), Josef (nar. 19.6.1800, zemř. 22.2.1802), František de Paula (nar. 25.3.1803), Matěj (nar. 20.12.1805, zemř. 8.11.1807), Marie (nar. 17.4.1808, zemř. 3.10.1808), Josef (nar. 13.3.1810, zemřelý zřejmě ještě jako dítě), Kateřina (nar. 5.5.1813), Anna (nar. 19.2.1816, zemřelá zřejmě ještě jako dítě), Jan Křtitel (nar. 29.5.1817, zemřelý zřejmě ještě jako dítě) a Barbora (nar. 15.12.1823). Jak je vidět, z těchto jedenácti dětí přežily dětský věc jen tři a to syn František a dcery Kateřina a Barbora. Jejich otec Jan Frančík zemřel 29.4.1834 a při projednání pozůstalosti po něm připadl statek čp. 1 synovi Františkovi, který se zavázal vyplatit svým dvěma sestrám a matce stanovené dědické podíly.

František Frančík se rok poté, v srpnu 1835 oženil s Annou Jandákovou z Kolína, nar. 1.3.1817, dcerou František Jandáka a Marie roz. Bendové, obou pocházejících z Mlékovic. Sestra Františka Frančíka Marie si vzala 17.5.1836 Václava Rovného, chalupníka ve Třech Dvorech čp. 13, zemřela 26.7.1899 ve Třech Dvorech čp. 73. Nejmladší Františkova sestra Barbora se v roce 1841 provdala do nedalekých Ovčár za tamního chalupníka Pavla Beneše. Matka všech tří sourozenců Marie roz. Civínová zemřela ve Třech Dvorech čp. 1 dne 21.12.1842. Nový vlastník statku František Frančík měl se svou ženou Annou čtyři syny a dvě dcery. Nejstarší z nich byla Marie (nar. 4.8.1836, zemř. 14.8.1836), dále se pak narodili Václav (nar. 14.9.1837), Jan (nar. 30.8.1840, zemř. 16.12.1845), Anna (nar. 12.6.1843, zemř. 24.5.1844), Josef (nar. 20.10.1845) a Jan (nar. 2.6.1848, zemřelý snad ještě v dětském věku). Další děti již nenásledovaly, protože František Frančík dne 28.6.1849 zemřel v čp. 1 ve věku pouhých šestačtyřiceti let. Pozůstalost po něm byla rozdělena tak, že vdově Anně zůstala polovina statku čp. 1 a nejstaršímu synovi Václavovi připadla druhá polovina s tím, že svým dvěma bratrům Josefovi a Janovi vyrovná jejich dědické podíly. Anna Frančíková, roz. Jandáková se 29.7.1850 znovu provdala, jejím ženichem byl Jan Čábelka z Veletova čp. 21. Zemřela 28.2.1867 ve Třech Dvorech čp. 1.

Václav Frančík se ujal své poloviny statku po dosažení dospělosti, ještě předtím, dne 3.2.1857, se však oženil s Marií Novákovou, nar. 13.1.1839, dcerou Prokopa Nováka, krejčího ve Třech Dvorech čp. 17 a Kateřiny roz. Lexové, původem z Kojic na Pardubicku. V roce 1859 Václav a Marie Frančíkovi odkoupili i druhou polovinu statku čp. 1 od Anny Čábelkové, dříve Frančíkové. Václav a Marie společně zplodili celkem deset dětí. Postupně to byli: Kateřina (nar. 29.5.1859, zemř. 8.8.1859), Marie (nar. 17.2.1861), Anna (nar. 15.3.1864, zemř. 15.5.1865), Kateřina (nar. 1.6.1867), Anna (nar. 11.8.1869, zemř. 9.11.1872), Václav (nar. 9.4.1872), František (nar. 25.11.1874), Jan (nar. 11.5.1877, zemř. 3.3.1878), Pavla (nar. 16.10.1879) a Jan (nar. 10.5.1884). Všechny děti se narodily v čp. 1, pouze rodištěm nejmladšího Jana byly Tři Dvory čp. 17. Otec Václav Frančík se totiž dostával do stále větších a větších dluhů, až nakonec byl úředně prohlášen za marnotratného, od statku musely být postupně odprodány pozemky a posléze byl prodán i samotný statek. Rodina se poté přestěhovala do chalupy čp. 17 k otci Marie Frančíkové Prokopu Novákovi. Václav Frančík svůj hospodářský úpadek dlouho nepřežil, zemřel v osmačtyřiceti letech dne 2.12.1885 ve Třech Dvorech čp. 17. Jeho žena Marie ho přežila o celých třicet let, zemřela až 2.6.1915 rovněž v čp. 17. Předtím se jí podařilo alespoň částečně vylepšit nelehkou finanční situaci rodiny, podařilo se jí dokonce odkoupit zpět část pozemků původně patřících ke statku čp. 1. Ale i tak nebyla situace zřejmě příliš růžová, neboť ze tří synů Václava a Marie Frančíkových, kteří se dožili dospělosti nezůstal ve Třech Dvorech ani jeden. Václav a Jan odešli do Vídně, tam se oba vyučili řezníky a v rakouském hlavním městě už zůstali. Z Františka se stal železničář a odstěhoval se do Kolína. Ve Třech Dvorech tak zůstaly jen dcery. Marie se provdala 24.4.1883 za Františka Nováka, rolníka ve Třech Dvorech čp. 13, Kateřina si vzala Jana Kratochvíla rovněž ze Třech Dvorů a manželem mé prababičky Pavly se dne 4.7.1899 stal můj pradědeček Josef Vařečka, rolník ze Třech Dvorů čp. 58. Ze všech šesti sourozenců Frančíkových je mi datum a místo úmrtí známo pouze u prababičky Pavly, která zemřela 17.12.1922 ve Třech Dvorech čp. 58.

Josef Frančík, nar. 20.10.1845, bratr „marnotratného“ Václava a povoláním zedník, založil mladší větev třídvorských Frančíků, která ale neměla delšího trvání než pouhou jednu generaci. Josef se oženil 23.1.1872 s Kateřinou Vocáskovou, dcerou Jana Vocáska a Anny Bláhové, obou z Radovesnic. Jejich nejstarším synem byl Václav, u kterého mi bohužel není známo datum narození, ale pravděpodobně jím byl rok 1873, po něm následovali Marie (nar. 16.12.1874), Josef (nar. 6.1.1877), Anna (nar. 27.1.1879), Jan (nar. 22.9.1885) a Bohuslav (nar. 14.9.1887, zemř. 29.1.1889). Bližší osudy jsou mi bohužel známy pouze u Václava. Vyučil se stejně jako jeho otec zedníkem, dvakrát se oženil, jméno jeho první ženy mi není známo, druhou manželkou se 17.10.1926 stala Anna Kutilová roz. Čmejrková ze Třech Dvorů čp. 46. Václav Frančík zemřel v čp. 46 dne 12.7.1931 zřejmě jako poslední mužský potomek rodu Frančíků ve Třech Dvorech. V současnosti již ve Třech Dvorech žádní Frančíkové nežijí.

                                                                                                                   Martin

                                                                                                                   ZPĚT