Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historii chalupy čp. 17 je možno sledovat až od 70. let 18. století. Prvním známým vlastníkem této chalupy je Jan Malý, nar. 5.9.1738. Je docela možné, že byl nejen prvním vlastníkem, který je znám mně, ale i tím opravdu prvním vlastníkem chalupy. V třídvorské gruntovní knize je totiž zapsáno, že před Janem Malým chalupu držela „valná kolínská obec městská“. Z toho usuzuji, že město Kolín jakožto třídvorská vrchnost nechalo postavit tuto chalupu a tu později postoupilo k dědičnému držení a užívání právě Janu Malému.

Soupis duší kolínské farnosti z počátku roku 1776 jako obyvatele domu čp. 17 ještě zaznamenává Josefa Neumanna s ženou Marií Annou, o kterých mi není nic bližšího známo, v zápise o rozdělení roboty ve Třech Dvorech z téhož roku je však jako baráčník již uveden Jan Malý.

Jan Malý se narodil ve Třech Dvorech dne 5.9.1738 jako syn Vojtěcha Malého a Evy roz. Horáčkové. Oženil se 27.1.1765 s Annou, dcerou Jiřího Kratochvíla, u které se mi zatím bohužel nepodařilo dohledat ani datum, ani místo narození. Po svatbě se novomanželé usadili nejprve v Kolíně, kde Jan zřejmě sloužil jako podruh na jednom z dvorů patřících jeho vrchnosti, tedy městu Kolínu. Prvních pět z celkem šesti dětí se Janovi a Anně tím pádem narodilo v Kolíně. Byli to: František Josef, nar. 4.12.1765, Marie Dorota, nar. 12.8.1767, Tomáš Vavřinec, nar. 10.8.1769, Antonín, nar. 7.5.1773 a František, nar. 29.10.1775. Teprve nejmladší z dětí, Rosalie, nar. 14.8.1779, se narodila už ve Třech Dvorech.

V letech 1778 – 1779 byla ve Třech Dvorech provedena raabizace, při které byla část pozemků dosud patřících sedlákům a chalupníkům rozdělena mezi tzv. baráčníky, tedy vlastníky domů bez zemědělských pozemků. Jedním z těchto „šťastlivců“ byl i Jan Malý, který touto cestou získal 4 jitra 372 sáhů čtv., tj. cca 2,44 ha pozemků.

Nejstarší syn Jana a Anny Malých František Josef zemřel někdy před rokem 1775, další syn Antonín zemřel v devatenácti letech 17.11.1792 ve Třech Dvorech čp. 17. Starší dcera Marie Dorota se 15.8.1790 provdala za Jana Nováka, sedláka ze Třech Dvor čp. 25, mladší Rosalie si 9.1.1803 vzala Jiřího Dvořáka ze Třech Dvor čp. 3. Ještě před svatbou mladší dcery, 10.11.1802, byla uzavřena svatební smlouva, ve které Jan a Anna Malí převedli chalupu čp. 17 spolu se všemi pozemky k ní patřícími nastávajícím manželům Jiřímu a Rosalii Dvořákovým, pro sebe si pak v chalupě zajistili doživotní výměnek. Jiří a Rosalie se ve smlouvě zároveň i zavázali vyplatit Rosaliiným sourozencům, tedy sestře Marii provd. Novákové a bratrům Tomášovi a Františkovi každému po padesáti zlatých. Oba bratři byli v té době již ženatí, Tomáš se ženil 4.10.1795, František 22.4.1799.

O tom, jak se Jiřímu a Rosalii Dvořákovým v chalupě čp. 17 dařilo, se mi zatím nepodařilo zjistit žádné podrobnosti, vím jen, že v roce 1826 uzavřeli směnnou smlouvu s Jakubem a Magdalenou Lexovými, ve které směnili chalupu čp. 17 i s pozemky za dům čp. 43 ve Třech Dvorech. Vzhledem k tomu, že k chalupě čp. 17 patřily celkem 4 jitra 372 sáhů čtv. pozemků, zatímco k domu čp. 43 nepatřil v třídvorském katastru žádný pozemek a v katastru kolínském jen jedno pole o výměře 1 jitro 954 sáhů čtv., tj. cca 0,92 ha, vyplatili manželé Lexovi manželům Dvořákovým na vyrovnání rozdílu v ceně obou směňovaných usedlostí 126 zlatých. V době směny již na chalupě čp. 17 nevázl žádný výměnek, což znamená, že Jan Malý i jeho žena Anna byli již po smrti.

Jakub a Magdalena Lexovi, noví vlastníci chalupy čp. 17, nebyli třídvorskými rodáky, přistěhovali se z Kojic na pardubickém panství. Jakub se narodil asi v roce 1789, jeho žena Magdalena asi v roce 1791. Z jejich dětí znám pouze Kateřinu, narozenou ještě v Kojicích přibližně v roce 1813. Je ale také možné, že Jakub Lexa byl ženatý dvakrát a Kateřina byla jeho dcerou z prvního manželství – v některých pramenech je uváděna jako dcera Jakuba Lexy a Alžběty rozené Verunáčové. Kateřina Lexová se 5.3.1832 vdala za Prokopa Nováka, krejčího narozeného 2.4.1810 ve Třech Dvorech čp. 25, syna Jana Nováka a Marie roz. Malé (mimochodem tedy vnuka původních vlastníků chalupy čp. 17 Jana a Anny Malých). I v tomto případě byla ještě před svatbou, 5.2.1832, uzavřena svatební smlouva, ve které Jakub a Magdalenovi Lexovi převedli své dceři a zeťovi chalupu čp. 17 i s pozemky k ní patřícími, vše v ceně dvouset zlatých. Kromě toho zanechali novým hospodářům také vůz, pluh, brány a jednu krávu, pro sebe si pak nechali zřídit doživotní výměnek. Tento výměnek však zřejmě užívali jen po nějaký čas, neboť v roce 1844 koupili dům čp. 44 ve Třech Dvorech a tady také oba zemřeli, Jakub 1.7.1852 a Magdalena 6.4.1854.

Prokop a Kateřina Novákovi měli pět potomků, všechny narozené v čp. 17. Nejstarší byla Marie, nar. 16.4.1833 a po ní následovali Josef, nar. 10.8.1834, Anna, nar. 11.9.1836, Marie, nar. 13.1.1839 a Kateřina, nar. 7.10.1841. První dvě děti, Marie a Josef, stejně jako poslední Kateřina se zřejmě nedožily dospělosti. Dcera Anna se provdala nejprve 10.1.1854 za Josefa Civína, chalupníka ze Třech Dvor čp. 3, syna Františka Civína a Alžběty roz. Kratochvílové, po Josefově smrti se vdala podruhé 25.11.1867 za Matěje Honse, vysloužilého vojáka původem z nedalekých Býchor, syna Jana Honse a Marie roz. Vinklátové. Anina mladší sestra Marie, nar. 13.1.1839, si vzala 3.2.1857 Václava Frančíka, sedláka ze Třech Dvor čp. 1, syna Františka Frančíka a Anny roz. Jandákové. Po několika letech, když Václav Frančík přišel kvůli dluhům o statek čp. 1 a on sám byl prohlášen za marnotratného (blíže viz historie statku čp. 1), nastěhovala se Marie Frančíková spolu se svými dětmi a marnotratným manželem zpět ke svému otci Prokopovi do chalupy čp. 17 (matka Kateřina byla v té době již mrtvá, zemřela v pouhých sedmačtyřiceti letech 6.3.1860). Prokop Novák následně smlouvou ze dne 9.1.1881 chalupu čp. 17 i s pozemky prodal za 1800 zlatých své dceři a jejím dětem, přičemž Marie se stala vlastnicí jedné poloviny, zatímco druhá polovina byla rozdělena rovným dílem mezi děti Kateřinu, nar. 1.6.1867, Václava, nar. 9.4.1872, Františka, nar. 25.11.1874, a Pavlu, nar. 16.10.1879. Prodávající Prokop Novák si v chalupě ponechal doživotní výměnek, který užíval až do své smrti 15.7.1885. Krátce po něm, 2.12.1885 zemřel i jeho zeť Václav Frančík.

Marie Frančíková společně s nejstarší dcerou Kateřinou prodaly smlouvou ze dne 9.4.1888 své podíly na chalupě a pozemcích zbývajícím spoluvlastníkům Václavovi, Františkovi a Pavle Frančíkovým za kupní cenu 1931 zlatých a 62 krejcarů. Václav, František a Pavla se tak stali vlastníky každý jedné ideální třetiny chalupy a pozemků, jejich matka Marie si vyhradila v chalupě doživotní výměnek. Marie Frančíková zemřela v čp. 17 dne 2.6.1915. Když Václav, František i Pavla dospěli, Václav odešel do Vídně a Pavla se 4.7.1899 provdala za Josefa Vařečku, rolníka ze Třech Dvor čp. 58, syna Josefa Vařečky a Marie roz. Kropáčkové. Podílové spoluvlastnictví usedlosti přestalo mít význam a sourozenci se dohodli na jeho rozdělení. Dne 2.12.1902 byla uzavřena smlouva, kterou Václav a František Frančíkovi prodali své dvě třetiny chalupy a pozemků za kupní cenu 2850 korun své sestře Pavle a jejímu manželovi Josefu Vařečkovi. Manželé Vařečkovi si ale chalupu dlouho neponechali, už 13.6.1903 ji prodali sestře Josefa Vařečky Anně a jejímu manželovi Františku Karasovi za 1400 korun, ponechali si však pozemky původně patřící k této chalupě. Potomkům Františka a Anny Karasových patří dům čp. 17 ve Třech Dvorech dodnes.